პროდუქცია

მთავარი
პროდუქცია
სიახლეების გამოწერა
H2i

მწარმოებელი: FingerTec

R2c

მწარმოებელი: FingerTec

R2

მწარმოებელი: FingerTec

AC900

მწარმოებელი: FingerTec

Face ID 4d

მწარმოებელი: FingerTec

Face ID 3

მწარმოებელი: FingerTec

Face ID 2

მწარმოებელი: FingerTec

i-Kadex

მწარმოებელი: FingerTec

k-Kadex

მწარმოებელი: FingerTec

m-Kadex

მწარმოებელი: FingerTec

Kadex

მწარმოებელი: FingerTec

K1

მწარმოებელი: Huviron

HSY-5000A

მწარმოებელი: Hsy Rfid

HSY-W5000V

მწარმოებელი: Hsy Rfid

HSY-5000E

მწარმოებელი: Hsy Rfid

HSY-C88

მწარმოებელი: Hsy Rfid

HSY-C89

მწარმოებელი: Hsy Rfid

HSY-C90

მწარმოებელი: Hsy Rfid

Google+